Trang chủ   /   Bộ máy đảng
Bộ máy đảng

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY  KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ:
 

1. Đồng chí: Vũ Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy (Từ ngày 11/3/2020)

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1439.JPG

Ngày, tháng, năm sinh:

10/10/1976

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Nơi  làm việc:

Huyện ủy huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

02/4/2002

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung châu âu

2. Đồng chí: Hà Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (từ ngày 09/01/2019)

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\Huong.jpg

 

 


 

Ngày, tháng, năm sinh:

11/04/1981

Giới tính:

Nứ

Quê quán:

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                       Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

28/9/2005

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ....

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: cao cấp

+ Ngoại ngữ: ................

​ 3. Đồng chí: ............. - Phó Bí thư Huyện ủy
 


 

Ngày, tháng, năm sinh:

Quê quán:

 

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

 

Chức vụ:

 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ: 

           

​​

​​

II. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

1. Đồng chí: Chu Đình Trọng - Trưởng ban Tổ chức
 

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1036.JPG

Ngày, tháng, năm sinh:

25/11/1977

Quê quán:

Hoằng Ngọc -  Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy

Nơ làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

24/9/2000

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh khung B1 Châu âu

2. Đồng chí: Phạm Hồng Kiêu - Trưởng Ban Tuyên giáo
 

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1253.JPG

Ngày, tháng, năm sinh:

12/06/1968

Quê quán:

Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa.

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa.

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

 

 3. Đồng chí: Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy
 

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1031.JPG

     Ngày, tháng, năm sinh:

01/02/1966

Quê quán:

Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

4. Đồng chí: Phùng Khắc Khoa - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra huyện ủy

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1521.JPG
 

Ngày, tháng, năm sinh:

20/02/1961

Quê quán:

Hoằng Xuyên - Hoàng Hóa - Thanh Hóa.

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

23/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

5. Đồng chí:........................... - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Quê quán:

 - Thanh Hóa

Dân tộc:

                                   Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Phó chủ tịch Thường trực HĐND

Nơi làm việc

HĐND huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

6. Đồng chí: Lương Tiến Thành - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện


Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\DSC_0141 GFTRD.jpg
 

Ngày, tháng, năm sinh:

05/7/1977

Quê quán:

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

...../......./19.......

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B.

7. Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự (Đã chuyển công tác)


Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1436.JPG
 

Ngày, tháng, năm sinh:

06/5/1967

Quê quán:

Định Công - Yên Định - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự

Nơi làm việc:

BCH Quân Sự

Ngày vào Đảng:

....../....../........

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

8. Đồng chí: Hoàng Chí Đăng - Trưởng Công an huyện


Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1438.JPG
 

 

Ngày, tháng, năm sinh:

25/8/1975

 

Quê quán:

Hoằng Lý - Thành phố Thanh Hóa

 

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

 

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

 

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng công an huyện

 

Nơi  làm việc:

Công an huyện

 

Ngày vào Đảng:

31/5/2000

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh  B

                   

 

III. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ Và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Chức vụ, Đơn vị công tác

Quê quán

1

Nguyễn Ngọc Tiến

12/10/1977

Kinh

Thạc sỹ

TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Xuân Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

2

Bùi Mạnh Khoa

02/6/1972

Mường

Thạc sỹ

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

Ngọc Trạo - Thạch Thành - Thanh Hóa (chuyển công tác từ ngày 01/7/2018)

3

Vũ Văn Đạt

10/10/1976

Kinh

Thạc sỹ

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

4

Chu Đình Trọng

25/11/1977

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng ban Tổ chức

Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

5

Phạm Hồng Kiêu

12/06/1968

Thái

Đại học

Trưởng Ban Tuyên giáo

Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa

6

Hà Xuân Khanh

01/02/1966

Thái

Đại học

Trưởng Ban Dân vận

Phú lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

7

Phùng Khắc Khoa

20/02/1961

Kinh

Đại học

Chủ nhiệm UBKT

Hoằng Xuyên - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

8

Hà Thị Hương

11/4/1981

Thái

Đại học

Phó chủ tịch TT HĐND huyện

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

9

Lương Tiến Thành

05/7/1977

Thái

Thạc sỹ

Phó chủ tịch TT UBND huyện

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

10

Nguyễn Anh Tuấn

06/5/1967

Kinh

Đại học

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Định Công - Yên Định - Thanh Hóa

11

Hoàng Chí Đăng

25/8/1975

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng Công an huyện

Hoằng Lý - TP. Thanh Hóa

12

Lữ Thanh Hiệng

11/5/1962

Thái

Đại học

GĐ Trung tâm BDCT huyện

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

13

Lê Đình Xuân

11/5/1971

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng phòng GD&ĐT

Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

14

Hoàng Văn Sơn

25/10/1970

Kinh

Đại học

Phó chủ tịch HĐND huyện

Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

15

Lương Văn Sinh

05/02/1961

Thái

Đại học

CT.MTTQ huyện

Mường Mìn - Quan Sơn - Thanh Hóa

16

Trịnh Vinh Lực

31/8/1975

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng phòng Nội vụ

Xuân Thành - Thọ Xuân - Thanh Hóa

17

Hà Thị Hường

18/04/1963

Mường

Đại học

Chủ tịch HLH phụ nữ

Cẩm Sơn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa (nghỉ hưu từ ngày 01/5/2018)

18

Lương Thị Hạnh

01/8/1976

Thái

Thạc sỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Sơn Lư- Quan Sơn - Thanh Hóa

19

Đinh Long Sen

26/01/1961

Kinh

Đại học

Phó Chủ nhiệm UBKT HU

Cẩm Tân - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

20

Đào Hữu Tàu

22/12/1959

Kinh

Đại học

Chủ tịch Hội Nông dân

Tiến Nông - Triệu Sơn - Thanh Hóa

21

Hà Văn Mới

09/02/1974

Thái

Đại học

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa (nghỉ hưu từ ngày 01/6/2018)

22

Lữ Văn Hà

16/02/1981

Thái

Đại học

Bí thư Huyện Đoàn

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

23

Phạm Bá Hào

25/9/1974

Thái

Đại học

Chánh Thanh tra

Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

24

Nguyễn Văn Bình

15/02/1970

Kinh

Đại học

Phó Chủ tịch UBND huyện

Định Công - Yên Định - Thanh Hóa

25

Nguyễn Văn Minh

19/5/1971

Kinh

Đại học

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quảng Đông - TP. Thanh Hóa

26

Trịnh Hoàng Anh

24/11/1975

Kinh

Đại học

Phó trưởng ban Dân vận

Yên Trường - Yên Định - Thanh Hóa (chuyển công tác từ ngày 01/7/2017)

27

Vi Hồng Xiêng

11/9/1962

Thái

Trung cấp

BT Đảng ủy xã Na Mèo

Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

28

Lương Văn Khánh

10/1958

Thái

Trung cấp

BT Đảng ủy xã Sơn Điện

Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

29

Nguyễn Đức Hiệp

19/5/1968

Kinh

Đại học

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Quảng Thịnh - TP. Thanh Hóa

30

Lê Văn Tài

20/7/1980

Thái

Đại học

Viện trưởng VKSND huyện

Xuân Lộc - Thọ Xuân - Thanh Hóa

31

Hà Văn Tý

09/6/1960

Thái

Trung cấp

BT Đảng ủy xã Tam Lư

Tam Lư- Quan Sơn - Thanh Hóa

32

Lữ Văn Luân

07/01/1962

Thái

Đại học

GĐ Trung tâm Y tế

Trung Xuân - Quan Sơn - Thanh Hóa

33

Nguyễn Văn Lĩnh

02/6/1968

Thái

Trung cấp

BT Đảng ủy Thị trấn

Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hóa (CC ngày 29/5/2018)

34

Phạm Xuân Cường

18/11/1961

Thái

Đại học

Trưởng phòng Tư pháp

Mường Mìn - Quan Sơn - Thanh Hóa

35

Hà Thị Dung

05/8/1967

Thái

Trung Cấp

BT Đảng ủy xã Trung Xuân

Trung Xuân - Quan Sơn - Thanh Hóa

36

Lê Thế Anh

03/5/1973

Kinh

Thạc sỹ

Chánh văn phòng Huyện ủy

Vĩnh Quang - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

37

Lương Văn Quyên

19/6/1975

Thái

Đại học

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

Tam Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

38

Phạm Đức Lương

19/5/1985

Thái

Đại học

Bí thư Huyện Đoàn

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

 

IV. ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN, CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

STT

ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

1

ĐB Xã Na Mèo

Lữ Văn Hà

18

CB BV đa khoa

Nguyễn Xuân Lợi

2

ĐB Xã Sơn Thủy

Vi Thanh Dón

19

CB TT Ytế

Lữ Văn Luân

3

ĐB Xã Sơn Điện

Lương Văn Khánh

20

CB Hạt kiểm lâm

Nguyễn Đức Hiệp

4

ĐB Xã Mường Mìn

Phạm Bá Thuộc

21

CB Chi cục thuế

Lê Việt Quang

5

ĐB Xã Tam Lư

Hà Văn Tý

22

CB Ngân hàng CSXH

Lê Anh Thiện

6

ĐB Xã Tam Thanh

Trịnh Vinh Lực

23

CB TTGDTX-DN

Nguyễn Văn Huy

7

ĐB Xã Sơn Lư

Vi Văn Uôn

24

CB Bưu Điện

Đỗ Trọng Sáng

8

ĐB Xã Sơn Hà

Phạm Thị Hoan

25

CB Viện KSND

Lê Văn Tài

9

ĐB Thị trấn

Phạm Bá Hào

26

CB Toà án ND

Bàn Hữu Văn

10

ĐB Xã Trung Thượng

Hà Huy Cường

27

CB NHNN&PTNT

Hồng Thanh Trương

11

ĐB Xã Trung Tiến

Lương Văn Bảng

28

CB Kho bạc NN

Lê Hồng Khanh

12

ĐB Xã Trung Hạ

Nguyễn Văn Sinh

29

CB Thương mại

Phạm Phú Nghị

13

ĐB Xã Trung Xuân

Hà Thị Dung

30

CB Trường DTNT

Cao Văn Vinh

14

ĐB Công an

Hoàng Chí Đăng

31

CB Trường THPTQS

Nguyễn Minh Đạo

15

ĐB BQLRPH Sông Lò

Nguyễn Hoàng Anh

32

CB Bảo hiểm xã hội

Hà Văn Xuân

16

ĐB BQLRPH Na Mèo

Nguyễn Quốc Tùng

33

CB THA dân sự

Lê Đỗ Chuyền

17

ĐB Trường THPTQS2

Tạ Quốc Việt

34

QLTT số 18

Trương Hồng Phong

 

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 20
 Hôm nay: 776
 Tổng số truy cập: 664514
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT