Trang chủ   /   Bộ máy đảng
Bộ máy đảng

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY  KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ:
 

1. Đồng chí: Vũ Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy (Từ ngày 11/3/2020)

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1439.JPG

Ngày, tháng, năm sinh:

10/10/1976

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Nơi  làm việc:

Huyện ủy huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

02/4/2002

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh D

2. Đồng chí: Hà Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (từ ngày 09/01/2019)

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\Huong.jpg

 

 


 

Ngày, tháng, năm sinh:

11/04/1981

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                       Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư -  Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

28/9/2005

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ....

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

​ 3. Đồng chí: Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\DSC_0141 GFTRD.jpg

Ngày, tháng, năm sinh:             5/7/1977

Quê quán:

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B.

           

​​

II. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

1. Đồng chí:  Lương  Thị Hạnh - UVBTV - Trưởng ban Tổ chức
 

Ngày, tháng, năm sinh:

 8/ 1976

Quê quán:

 Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy

Nơ làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

24/9/2000

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B

2. Đồng chí:  - Trịnh Vinh Lực - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo
 

Ngày, tháng, năm sinh:

 08/1975

Quê quán:

   Xuân Thành,Thọ Xuân

Dân tộc:

 Kinh;                                   Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

 Thị trấn Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B

 

 3. Đồng chí: Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy
 

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1031.JPG

     Ngày, tháng, năm sinh:

01/02/1966

Quê quán:

Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận - Chủ tịch MTTQ huyện

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

4. Đồng chí: Phạm Hồng Kiêu - UVBTV - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1253.JPG

Ngày, tháng, năm sinh:

12/06/1968

Quê quán:

Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa.

Dân tộc:

Thái;                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa.

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

19/8/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

5. Đồng chí: Chu Đình Trọng - UVBTV -  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện


Description: C:\Users\Tin Hoc\Downloads\IMG_1036.JPG

Ngày, tháng, năm sinh:

25/11/1977

Quê quán:

  Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

          Kinh;                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện

Ngày vào Đảng:

29 - 4 - 2000

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh khung B1 Châu âu

6. Đồng chí: Hoàng Văn Sơn - Phó CT HĐND huyện 

Ngày, tháng, năm sinh:

 10/1970

Quê quán:

 Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

 Kinh

Nơi ở hiện nay:

 Thị trấn Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

Chức vụ:

 UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nơi làm việc

 Hội đồng Nhân dân huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

.

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

7. Đồng chí: .........................- Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự (Đã chuyển công tác) 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Quê quán:

 

Dân tộc:

 

Nơi ở hiện nay:

 

Chức vụ:

 

Nơi làm việc:

 

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ: ..................................................

8. Đồng chí: Hà Văn Thông - UVBTV - Trưởng Công an huyện 

 

Ngày, tháng, năm sinh:

4/1979

 

Quê quán:

Nam Xuân - Quan Hóa

 

Dân tộc:

Thái                                       Tôn giáo:  Không

 

Nơi ở hiện nay:

Quan Hóa - Thanh Hóa

 

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng công an huyện

 

Nơi  làm việc:

Công an huyện

 

Ngày vào Đảng:

00/00/00
 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh  B

                   

 

III. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ Và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Chức vụ, Đơn vị công tác

Quê quán

1

Vũ Văn Đạt

10/10/1976

Kinh

Thạc sỹ

TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

2

Hà Thị Hương

11/4/1981

Thái

Thạc sỹ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

3

Lương Tiến Thành

05/7/1977

Thái

Thạc sỹ

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

4

Hoàng Văn Sơn

25/10/1970

Kinh

Đại học

Phó chủ tịch HĐND huyện

Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

5

Trịnh Vinh Lực

8/1975

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy -  Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Xuân Thành - Thọ Xuân - Thanh Hóa

6

Chu Đình Trọng

25/11/1977

Kinh

Thạc sỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

7

Phạm Hồng Kiêu

12/06/1968

Thái

Đại học

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa

8

Hà Xuân Khanh

01/02/1966

Thái

Đại học

Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch MTTQ huyện

Phú lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

9

Lương Thị Hạnh

01/8/1976

Thái

Thạc sỹ

Trưởng ban Tổ chức

Sơn Lư- Quan Sơn - Thanh Hóa

10

Hà Văn Thông

4/1979

Thái

Đại học

Trưởng Công an huyện

Quan Hóa - Thanh Hóa

11

Nguyễn Văn Bình

2/1970

Kinh

Đại học

Phó Chủ tịch UBND huyện

Địn Công – Yên Định - TH

12

Phạm Quang Huy

01/1980

Kinh

Thạc sỹ

Chánh Vp Huyện ủy

Triệu Sơn – Thanh Hóa

13

Lê Đình Xuân

11/5/1971

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng phòng GD&ĐT

Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

14

Lương Văn Sinh

05/02/1963

Thái

Đại học

CT. Hội Nông dân huyện

Mường Mìn - Quan Sơn - Thanh Hóa

15

Mai Thị Nhung

7/1977

Kinh

Đại học

Chủ tịch HLH phụ nữ

Nga Sơn – Thanh Hóa

16

Phạm Đức Lương

19/5/1985

Thái

Đại học

Bí thư Huyện Đoàn

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

17

Hà Văn Mới

09/02/1974

Thái

Đại học

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa (nghỉ hưu từ ngày 01/6/2018)

18

Hoàng Ngọc Tuấn

10/1975

Kinh

Thạc sỹ

Trưởng phòng Nội vụ

Thành phố  Thanh Hóa

19

Phạm Bá Hào

25/9/1974

Thái

Đại học

Chánh Thanh tra

Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

20

Nguyễn Văn Minh

19/5/1971

Kinh

Đại học

Giám đốc BQLDA đầu tư, xây dựng huyện

Quảng Đông - TP. Thanh Hóa

21

Lương Văn Quyên

19/6/1975

Thái

Đại học

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

Tam Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

22

Lê Thị Lý

8/1975

Kinh

Đại học

Phó Chủ nhiệm UBKT

Thọ Xuân – Thanh Hóa

23

Ngân Văn Hòa

2/1978

Thái

Thạc sỹ

Trưởng phòng dân tộc

Trung Tiến – Quan Sơn - TH

24

Nguyễn Văn Sinh

12/1969

Kinh

Đại học

Trưởng Phòng NN & PTNT huyện

Hà Trung – Thanh Hóa

25

Phạm Bá Chiến

6/1984

Thái

Đại học

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Mường Mìn – Quan Sơn

26

Lữ Văn Hà

02/1981

Thái

Đại học

BT Đảng ủy xã Na Mèo

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

27

Hà Văn Toản

3/1980

Thái

Đại học

BT Đảng ủy xã Sơn Điện

Tam Thanh - Quan Sơn - Thanh Hóa

28

Lương Văn Hiệp

8/1975

Mường

Đại học

BT Đảng ủy xã Tam Lư

TT. Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

29

Phạm Thị Hoan

7/1977

Mường

Đại học

BT Đảng ủy xã Sơn Hà

Cẩm Thủy – Thanh Hóa

30

Phạm Anh Tuấn

9/1983

Thái

Thạc sỹ

BT Đảng ủy xã Trung Hạ

Sơn Thủy – Quan Sơn

31

Lê Thế Anh

5/1973

Kinh

Thạc sỹ

BT Đảng ủy Thị trấn Sơn Lư

Vĩnh Quang – Vĩnh Lộc - TH

32

Nguyễn Đức Hiệp

19/5/1968

Kinh

Đại học

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Quảng Thịnh - TP. Thanh Hóa

33

Lê Văn Tài

20/7/1980

Kinh

Đại học

Viện trưởng VKSND huyện

Xuân Lộc - Thọ Xuân - Thanh Hóa

34

Lữ Văn Luân

07/01/1962

Thái

Đại học

GĐ Trung tâm Y tế

Trung Xuân - Quan Sơn - Thanh Hóa


IV. ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN, CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

BÍ THƯ

STT

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

BÍ THƯ

1

ĐB Xã Na Mèo

Lữ Văn Hà

17

CB BV đa khoa

Nguyễn Xuân Lợi

2

ĐB Xã Sơn Thủy

Phạm Bá Thái

18

CB TT Ytế

Lữ Văn Luân

3

ĐB Xã Sơn Điện

Hà Văn Toản

19

CB Hạt kiểm lâm

Nguyễn Đức Hiệp

4

ĐB Xã Mường Mìn

Phạm Bá Thuộc

20

CB Chi cục thuế

Lê Việt Quang

5

ĐB Xã Tam Lư

Lương Văn Hiệp

21

CB Ngân hàng CSXH

Lê Anh Thiện

6

ĐB Xã Tam Thanh

Vi Văn Thanh

22

CB TTGDTX-DN

Nguyễn Văn Huy

7

ĐB Thị trấn Sơn Lư

Lê Thế Anh

23

CB Bưu Điện

Đỗ Trọng Sáng

8

ĐB Xã Sơn Hà

Phạm Thị Hoan

24

CB Viện KSND

Lê Văn Tài

 

 

 

25

CB Toà án ND

Bàn Hữu Văn

9

ĐB Xã Trung Thượng

Hà Huy Cường

26

CB NHNN&PTNT

Hồng Thanh Trương

10

ĐB Xã Trung Tiến

Vi Thị Trọng

27

CB Kho bạc NN

Lê Hồng Khanh

11

ĐB Xã Trung Hạ

Phạm Anh Tuấn

28

CB Thương mại

Phạm Phú Nghị

12

ĐB Xã Trung Xuân

Hà Thị Dung

29

CB Trường DTNT

Cao Văn Vinh

13

ĐB Công an

Hoàng Chí Đăng

30

CB Trường THPTQS

Nguyễn Minh Đạo

14

ĐB BQLRPH Sông Lò

Nguyễn Hoàng Anh

31

CB Bảo hiểm xã hội

Hà Văn Xuân

15

ĐB BQLRPH Na Mèo

Nguyễn Quốc Tùng

32

CB THA dân sự

Lê Đỗ Chuyền

16

ĐB Trường THPTQS2

Tạ Quốc Việt

33

QLTT số 18

Trương Hồng Phong

 

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 20
 Hôm nay: 109
 Tổng số truy cập: 896222
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT