Trang chủ   /   Lịch công tác   /   DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 29, TỪ NGÀY 13/7/2020 ĐẾN 17/7/2020
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 29, TỪ NGÀY 13/7/2020 ĐẾN 17/7/2020

 

Thời gian

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Người chủ trì/tham dự

Thứ 2 ngày 13/7

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

14h00-17h00

Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự

BCH QS huyện

HT BCHQS huyện

08h00-11h30

Dự Hội nghị trực tuyến trong công tác dân vận, hòa giải

Ban Dân vận

Phòng họp trực tuyến

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

07h30-11h30

Dự kỳ họp HĐND xã Trung Hạ

 

Xã Trung Hạ

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30-17h00

Họp ban chỉ đạo thi tuyển sinh lớp 10 và Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phòng GD&ĐT

Hội trường nhà khách Lào

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13h30-17h00

Cả ngày

Thao giảng cụm tại huyện Nga Sơn

Ban Tuyên giáo

Huyện Nga Sơn

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

07h30-11h30

Dự Hội nghị trực tuyến trong công tác dân vận, hòa giải

Ban Dân vận

Phòng họp trực tuyến

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

Thứ 3 ngày 14/7

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

14h00-17h0

Làm việc với lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban Đảng

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30-17h00

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Thao giảng cụm tại huyện Nga Sơn

Ban Tuyên giáo

Huyện Nga Sơn

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

07h30-11h30

Họp Ban Thường vụ

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

Thứ 4 ngày 15/7

07h30-11h30

Làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Văn phòng HU

Phòng họp BTV

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, PCT Thường trực UBND huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30-17h00

Rà soát hồ sơ cán bộ

Ban Tổ chức

Tầng 3 công sở Huyện ủy

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13h30-17h00

07h30-11h30

Giao ban 6 tháng công tác khoa giáo

Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

Thứ 5 ngày 16/7

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

 

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

7h30-11h30

Rà soát hồ sơ cán bộ

Ban Tổ chức

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30-17h00

Rà soát hồ sơ cán bộ

Ban Tổ chức

Tầng 3 công sở Huyện ủy

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30-11h30

Hội nghị báo cáo viên tháng 7

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

08h00-11h30

Họp BCH Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Tầng 3 công sở Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Thứ 6 ngày 17/7

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30-17h00

07h00-11h30

Tiếp công dân

 

Phòng tiếp dân

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

13h30-17h00

07h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30-17h00

 

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 34
 Hôm nay: 145
 Tổng số truy cập: 727990
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT