Trang chủ   /   Lịch công tác   /   DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 30, TỪ NGÀY 20/7/2020 ĐẾN 24/7/2020
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 30, TỪ NGÀY 20/7/2020 ĐẾN 24/7/2020

Thời gian

Nội dung

Bộ phận

tham mưu

Địa điểm

Người chủ trì/tham dự

Thứ 2 ngày 20/7

7h30

Tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - UVBTV, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng quà người có công với CM nhân dịp 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Văn phòng Huyện ủy

- Hộ ông Hà Văn Quyển, thị trấn Sơn Lư

- Hộ ông Nguyễn Sơn Lâm, tiểu khu km 22

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

7h30

Tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - UVBTV, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng quà người có công với CM nhân dịp 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Văn phòng HĐND&UBND; phòng LĐ-TB&XH

- Hộ ông Hà Văn Quyển, thị trấn Sơn Lư

- Hộ ông Nguyễn Sơn Lâm, tiểu khu km 22

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Cả ngày

Tiếp công dân

VP, Thanh tra

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thứ 3 ngày 21/7

7h30

Dự Đại hội Đảng bộ BCHQS tỉnh

Văn phòng Huyện ủy

Bộ chỉ huy QS tỉnh

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

7h30

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Văn phòng HU

Trung tâm hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

7h30

Dự Hội nghị giao ban Ủy viên UBND huyện tháng 7

VP HĐND&UBND

Hội trường nhà khách Lào

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

07h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Dự kỳ họp HĐND xã Na Mèo

 

Xã Na Mèo

7h30

Dự Hội nghị giao ban Ủy viên UBND huyện tháng 7

VP HĐND&UBND

Hội trường nhà khách Lào

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30

Dự HN Chữ thập đỏ về bầu bổ sung UV BCH, BTV, Chủ tịch HCTĐ huyện NK 2016-2020.

 

Hội trường nhà khách Lào

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

7h30

Dự HN giao ban Ủy viên UBND huyện tháng 7

VP HĐND&UBND

HT nhà khách Lào

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Thứ 4 ngày 22/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

07h30

Dự Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường đảm bảo An ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án "Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”.

VP HĐND&UBND, Nội vụ

Trung tâm HN huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc với các xã về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

 

KT&HT, TC-KH

HT nhà khách Lào

7h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Dự kỳ họp HĐND xã Trung Thượng

 

Xã Trung Thượng

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, PCT Thường trực UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

07h30

 

Dự Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường đảm bảo An ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án "Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”.

VP HĐND&UBND, Nội vụ

Trung tâm HN huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Thứ 5 ngày 23/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thứ 6 ngày 24/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

             

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 10
 Hôm nay: 334
 Tổng số truy cập: 850768
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT