Trang chủ   /   Lịch công tác   /   DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 31, TỪ NGÀY 27/7/2020 ĐẾN 31/7/2020
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 31, TỪ NGÀY 27/7/2020 ĐẾN 31/7/2020

                                                                                                                     

Thời gian

Nội dung

Bộ phận

tham mưu

Địa điểm

Người chủ trì/tham dự

Thứ 2 ngày 27/7

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

Văn phòng HU

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Tiếp công dân

Văn phòng HU, UBKT Huyện ủy

Hội trường tầng 2 cơ quan

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

Văn phòng HU

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

VP, Phòng LĐTB&XH

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

8h00

Thăm khu dược liệu Vũng Cộp

 

Xã Sơn Thủy

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

VP, Phòng LĐTB&XH

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

Văn phòng HU

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

Văn phòng HU

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Tham gia Hội đồng thẩm định Luận văn tốt nghiệp Trung cấp LLCT

Trung tâm BDCT

Trung tâm BDCT huyện

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

Văn phòng HU

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h00

Dâng hương tưởng niệm cách anh hùng, liệt sỹ

VP, Phòng LĐTB&XH

Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Thứ 3 ngày 28/7

7h30

Dự Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Văn phòng Huyện ủy

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

14h00

Dự Lễ công bố bản Sa Ná đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

Bản Sa Ná, xã Na Mèo

7h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

14h00

Dự Lễ công bố bản Sa Ná đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

Bản Sa Ná, xã Na Mèo

07h30

Tiếp công dân

VP, Thanh tra

Công sở cơ quan

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

14h00

Dự Lễ công bố bản Sa Ná đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

Bản Sa Ná, xã Na Mèo

07h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

14h00

Dự Lễ công bố bản Sa Ná đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

Bản Sa Ná, xã Na Mèo

7h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

14h00

Dự Lễ công bố bản Sa Ná đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

Bản Sa Ná, xã Na Mèo

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7h30

Dự Hội thảo khoa học 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ban Tuyên giáo HU

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

7h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

14h00

Dự Lễ công bố bản Sa Ná đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

Bản Sa Ná, xã Na Mèo

Thứ 4 ngày 29/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

7h30

Làm việc với xã Trung Thượng

 

Xã Trung Thượng

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

07h30

Dự Đại hội Thanh niên xung phong khóa IV

VP HĐND&UBND

Trung tâm HN huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, PCT Thường trực UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7h30

Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

 

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

07h30

Làm việc với Sở TN&MT

Phòng TN&MT

Phòng họp số 2, tầng 6, Sở TN&MT

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thứ 5 ngày 30/7

7h30

Khảo sát một số điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện

Văn phòng HU

Các điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

07h30

Dự HN triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2020

Phòng Nông nghiệp&PTNT

Phòng họp nhàkhách Lào

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

07h30

Dự HN triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2020

Nông nghiệp&PTNT

Phòng họp nhà khách Lào

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

  14h00

Làm việc với phòng LĐ-TB&XH

 

LĐ-TB&XH

Phòng họp nhà khách Lào

7h30

Làm việc với xã Trung Tiến

 

Xã Trung Tiến

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7h30

Dự Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo HU

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

07h30

Dự HN triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2020

Nông nghiệp&PTNT

Phòng họp nhà khách Lào

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

           14h00

Làm việc với phòng LĐ-TB&XH

LĐ-TB&XH

Phòng họp nhà khách Lào

Thứ 6 ngày 31/7

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7h30

Tham gia cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh

 

Khu di tích cách mạng tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 14
 Hôm nay: 261
 Tổng số truy cập: 850695
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT