Trang chủ   /   Lịch công tác   /   DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 32, TỪ NGÀY 03/8/2020 ĐẾN 07/8/2020
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN Tuần 32, TỪ NGÀY 03/8/2020 ĐẾN 07/8/2020

                                                                                                                

Thời gian

Nội dung

Bộ phận

tham mưu

Địa điểm

Người chủ trì/tham dự

Thứ 2 ngày 03/8

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

08h00

Họp giao ban Thường trực UBND huyện

 

Phòng làm việc  CT

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

14h00

Dự hội nghị làm quy trình bổ nhiệm mới cán bộ, lãnh đạo quản lý các phòng thuộc UBND huyện

Nội vụ

Trung tâm HN huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

08h00

Họp giao ban Thường trực UBND huyện

 

Phòng làm việc  CT

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

9h30

Đón đoàn Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa lên kiểm tra công tác thi Tốt nghiệp THPT Quan Sơn

 

 

14h00

Dự hội nghị làm quy trình bổ nhiệm mới cán bộ, lãnh đạo quản lý các phòng thuộc UBND huyện

Nội vụ

Trung tâm HN huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

7h30

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Trung Xuân

 

Xã Trung Xuân

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

14h00

Dự hội nghị bầu Chủ tịch MTTQ xã Sơn Điện

 

Xã Sơn Điện

08h00

Họp giao ban Thường trực UBND huyện

 

Phòng làm việc  CT

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

14h00

Dự hội nghị làm quy trình bổ nhiệm mới cán bộ, lãnh đạo quản lý các phòng thuộc UBND huyện

Nội vụ

Trung tâm HN huyện

Thứ 3 ngày 04/8

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

7h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

14h00

Làm việc với đảng bộ thị trấn Sơn Lư

 

Thị trấn Sơn Lư

Cả ngày

Tiếp công dân

Thanh tra, ban tiếp công dân

Công sở cơ quan

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

07h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

14h00

Làm việc với đoàn Thanh tra liên ngành lên kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020

GD&ĐT

Trường THPT Quan Sơn

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

7h30

Kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh tại Đảng uỷ Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn

 

BQL rừng phòng hộ

Quan Sơn

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

7h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

14h00

Dự Lễ công bố bản Xanh đạt chuẩn NTM năm 2020.

VP ĐPNTM

Bản Xanh xã Trung Hạ

Thứ 4 ngày 05/8

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở HĐND huyện Công sở Huyện ủy

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

7h30

Dự HN tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg gắn với biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

 

Trung tâm Bồi dượng chính trị huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, PCT Thường trực UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7h30

Dự HN tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg gắn với biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

 

Trung tâm Bồi dượng chính trị huyện

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thứ 5 ngày 06/8

7h30

Họp giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Phòng họp tầng 2, công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Họp giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Phòng họp tầng 2, công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Họp giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Phòng họp tầng 2, công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

7h30

Họp giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Phòng họp tầng 2, công sở Huyện ủy

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

7h30

Họp giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Phòng họp tầng 2, công sở Huyện ủy

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7h30

Dự hội nghị báo cáo viên tháng 7

 

Trung tâm BDCT huyện

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

7h30

Họp giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Phòng họp tầng 2, công sở Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Thứ 6 ngày 07/8

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Thị Hương – PBT Thường trực Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

           

 

                                                                                                                   

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 18
 Hôm nay: 89
 Tổng số truy cập: 764512
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT