Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 40 (TỪ NGÀY 28 ĐẾN 02/10/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 40 (TỪ NGÀY 28 ĐẾN 02/10/2020)

 

Thời gian

Người chủ trì, tham dự

Nội dung

Bộ phạm tham mưu

Địa điểm

 

Thứ 2

28/9

7h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h00

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

 

 

 

 

Thứ 3

29/9

 

 

 

 

 

 

 

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

777h3000

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTV HU

 

14h00

Hội nghị BCĐ xây dựng NTM

VP điều phối XDNTM

Phòng họp BTV HU

 

Thứ 4

30/9

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

14h00

Dự Hội nghị bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan Dân Đảng

Ban  tổ chức HU

Tầng 3 trụ sở làm việc HU

 

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

14h00

Chủ trì Hội nghị giao ban quý III Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

 

 

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

14h00

Dự Hội nghị bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan Dân Đảng

Ban  tổ chức HU

Tầng 3 trụ sở làm việc HU

 

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

14h00

Dự Hội nghị bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan Dân Đảng

Ban  tổ chức HU

Tầng 3 trụ sở làm việc HU

 

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

14h00

Dự Hội nghị bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan Dân Đảng

Ban  tổ chức HU

Tầng 3 trụ sở làm việc HU

 

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng của BCH Đảng bộ huyện khóa VI

Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm HN huyện

 

14h00

Dự Hội nghị bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan Dân Đảng

Ban  tổ chức HU

Tầng 3 trụ sở làm việc HU

 

Thứ 5

01/10

 

 

7h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Chỉ đạo Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm TDOffice cho các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện

Văn phòng  HĐND&UBND 

 

Hội trường

nhà khách Lào

 

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc với Đảng ủy xã Trung Tiến

BTC Huyện ủy

Xã Trung Tiến

 

7h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

 

 

Thứ 6

02/10

7h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

8h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

8h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

 

7h00

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

7h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

 

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 13
 Hôm nay: 746
 Tổng số truy cập: 786977
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT