Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 43 (TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 23/10/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 43 (TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 23/10/2020)

 

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Thứ Hai 19/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

14h00

Chủ trì Hội nghị Ủy viên UBND huyện mở rộng

 

Hội trường Nhà khách Lào

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị giao ban HĐND 11 huyện miền núi

 

Huyện Như Thanh

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

14h00

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện mở rộng

 

Hội trường Nhà khách Lào

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham gia lớp Bồi dưỡng Kiểm tra viên chính

 

Hà Nội

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

14h00

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện mở rộng

 

Hội trường Nhà khách Lào

Thứ Ba 20/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

09h30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

15h00

Dự Tọa đàm Ngày Phụ nữ VN 20/10

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

9h30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

15h00

Dự Tọa đàm Ngày Phụ nữ VN 20/10

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

9h30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

15h00

Dự Tọa đàm Ngày Phụ nữ VN 20/10

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

9h30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

15h00

Dự Tọa đàm Ngày Phụ nữ VN 20/10

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

9h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

13h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham gia lớp Bồi dưỡng Kiểm tra viên chính

 

Hà Nội

9h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

13h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

13h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

 

13h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội thảo góp ý: Điều tra, thống kê các chỉ tiêu môi trường cơ bản và xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa và Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.

 

Sở TN và MT

Thứ Tư

21/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

13h00

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham gia lớp Bồi dưỡng Kiểm tra viên chính

 

Hà Nội

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Tham gia giảng dạy

 

Trung tâm Chính trị

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

Thứ Năm

22/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

13h00

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham gia lớp Bồi dưỡng Kiểm tra viên chính

 

Hà Nội

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Tham gia giảng dạy

 

Trung tâm Chính trị

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h30

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h30

Thứ Sáu

23/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

13h00

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham gia lớp Bồi dưỡng Kiểm tra viên chính

 

Hà Nội

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

               

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 20
 Hôm nay: 325
 Tổng số truy cập: 850759
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT