Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 30/10/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 30/10/2020)

 

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Thứ Hai 26/10

 

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Giảng dạy lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

 

Trung tâm Chính trị huyện

13h00

 

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

14h00

Làm việc với xã Mường Mìn về công tác xây dựng bản Bơn đạt chuẩn nông thôn mới

 

Xã Mường Mìn

Thứ Ba

27/10

 

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Giảng dạy lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

 

Trung tâm Chính trị huyện

13h00

 

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

 

14h00

Chủ trì hội nghị BQL dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng

 

Hội trường nhà khách Lào

Thứ Tư

28/10

 

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

 

Hội trường 25B, TPTH

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Giảng dạy lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

 

Trung tâm Chính trị huyện

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

 

Hội trường 25B, TPTH

13h00

7h30

 

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc với xã Tam Lư về công tác xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao

 

Hội trường xã Tam Lư

13h00

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Thứ Năm

29/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Chỉ đạo Hội nghị tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên

 

Trung tâm Hội nghị huyện

13h00

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

13h00

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

 

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h30

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc với xã Trung Hạ về công tác xây dựng xã đạt chuẩn NTM

 

Xã Trung Hạ

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Thứ Sáu

30/10

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

13h00

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

13h00

7h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

13h00

               

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 25
 Hôm nay: 724
 Tổng số truy cập: 812897
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT