Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 46 (TỪ NGÀY 09 ĐẾN 13/11/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 46 (TỪ NGÀY 09 ĐẾN 13/11/2020)

 

Thời gian

Người chủ trì, tham dự

Nội dung

Bộ phạm tham mưu

Địa điểm

Thứ 2

09/11

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-Phó bí thư Thường trực HU

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Trương Trọng Tuấn, UVBCH, Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

Thứ 3

10/11

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-Phó bí thư Thường trực HU

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự sinh hoạt chi bộ bản Bun, xã Sơn Điện

 

HĐND&UBND

 

 

Nhà văn hóa bản Bun

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

8h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Chỉ đạo Hội nghị tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chât lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

VP HĐND&UBND

 

Hội trường UBND huyện

 

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h00

Trương Trọng Tuấn, UVBCH, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc với xã Sơn Thủy về công tác xây dựng bản Hiết đạt chuẩn nông thôn mới

 

VP điều phối XD nông thôn mới

Nhà văn hóa bản Hiết

 

14h00

Làm việc với xã Na Mèo về công tác xây dựng bản Xộp Huối đạt chuẩn nông thôn mới

 

VP điều phối XD nông thôn mới

Nhà văn hóa bản Xộp Huối

 

Thứ 4

11/11

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-Phó bí thư Thường trực HU

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết năm tài chính 2020 và triển khai kế hoạch năm tài chính 2021

 

Chương trình vùng Quan Sơn

 

Hội trường UBND huyện

 

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

14h00

Trương Trọng Tuấn, UVBCH, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự lễ công nhận bản Xầy, xã Trung Hạ đạt chuẩn NTM

 

VP Điều phối
XD Nông thôn mới

Bản Xầy, xã Trung Hạ

 

Thứ 5

12/11

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-Phó bí thư Thường trực HU

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h00

Trương Trọng Tuấn, UVBCH, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

VP- HĐND-UBND

Bản Xum, xã Sơn Hà

Thứ 6

13/11

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

8h30

Đ/c Lương Thị Hạnh-Phó bí thư Thường trực HU

Dự Hội nghị giao ban khối nội chính huyện

Văn phòng Huyện ủy

Công sở Huyện ủy

8h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

VP- HĐND-UBND

Bản Ngàm – xã Đơn Điện

7h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan UBND

7h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

7h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự kỳ họp lần thứ 04 về bầu bổ sung ủy viên, ủy ban MTTQ huyện

 

Trụ sở làm việc khối đoàn thể

8h00

Trương Trọng Tuấn, UVBCH. Phó chủ tịch UBND huyện

Dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

VP- HĐND-UBND

Bản Xum- xã Sơn Hà

 

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 25
 Hôm nay: 726
 Tổng số truy cập: 812899
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT