Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 47 (TỪ NGÀY 16/11/2020 ĐẾN NGÀY 20/11/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 47 (TỪ NGÀY 16/11/2020 ĐẾN NGÀY 20/11/2020)

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Thứ Hai 16/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

tại bản Toong, xã Trung Tiến

 

Bản Toong,

xã Trung Tiến

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Tiếp công dân

 

Trụ sở UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020

 

Khách sạn Phù Đổng, TPTH

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

bản Hát, xã Tam Lư

 

Bản Hát, xã Tam Lư

Thứ Ba

17/11

08h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

15h00

Làm việc với đoàn công tác của Sở Tài chính: Công bố Quyết định về việc Thanh tra tài chính ngân sách

 

Hội trường UBND huyện

08h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Thứ Tư

18/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

15h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" bản Ngàm xã Trung Thượng

 

Bản Ngàm, xã Trung Thượng

14h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự sinh hoạt chi bộ bản Piềng Khóe, xã Tam Lư

 

Bản Piềng Khóe, xã Tam Lư

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

bản Na Pọng, xã Na Mèo

 

Bản Na Pọng, xã Na Mèo

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Thứ Năm

19/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc với xã Sơn Điện về công tác xây dựng bản Na Hồ, xã Sơn Điện đạt chuẩn nông thôn mới

 

Bản Na Hồ, xã Sơn Điện

Thứ Sáu

20/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Tiếp công dân

 

Trụ sở UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở UBND huyện

             

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 25
 Hôm nay: 703
 Tổng số truy cập: 812876
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT