Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 48 (TỪ NGÀY 23/11/2020 ĐẾN NGÀY 27/11/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 48 (TỪ NGÀY 23/11/2020 ĐẾN NGÀY 27/11/2020)

 

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Thứ Hai 23/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Tiếp công dân

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

13h30

Dự hội nghị trực tuyến Ủy viên UBND mở rộng

 

Hội trường UBND huyện huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

13h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự hội nghị trực tuyến Ủy viên UBND mở rộng

 

Hội trường UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

13h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Hội nghị họp bàn công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

 

Hội trường tầng 9,

Sở TN&MT

Thứ Ba

24/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

13h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự HN tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ CNTT của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

 

Hội trường tầng 4,

Sở Thông tin và

Truyền thông

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Đi thực tế cùng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 2 năm 2020

 

Hà Nội

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 2020

 

Liên hiệp các tổ chức hữu

nghị Việt Nam, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Thứ Tư

25/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh

 

Tỉnh ủy Thanh Hóa

08h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Hội nghị tổng kết Đề án “Tuyên truyền thực hiện

nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013 - 2020.

 

Huyện Mường Lát

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết Đề án “Tuyên truyền thực hiện

nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013 - 2020.

 

Huyện Mường Lát

Thứ Năm

26/11

14h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Hội nghị giao ban cụm thi đua số 11

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

 

Hội trường tầng 3

Huyện ủy Quan Sơn

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2,

Trụ sở Huyện ủy

Thứ Sáu

27/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tiếp công dân

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

             

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 17
 Hôm nay: 329
 Tổng số truy cập: 850763
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT