Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 49 (TỪ NGÀY 30/11/2020 ĐẾN NGÀY 04/12/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 49 (TỪ NGÀY 30/11/2020 ĐẾN NGÀY 04/12/2020)

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Thứ Hai 30/11

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị lần thứ Ba BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Hội trường tầng 3, tòa nhà làm việc BTC Tỉnh ủy

09h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ trì họp xét nâng lương năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

15h00

Chủ trì họp Tổ Ban biên tập xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng tâm của BCH, BTV Huyện ủy,

giai đoạn 2021-2025

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

15h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

09h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Họp xét nâng lương năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

09h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Họp xét nâng lương năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

09h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Họp xét nâng lương năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

13h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự lễ công bố bản Piềng Phố, xã Trung Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

 

NVH bản Piềng Phố

Thứ Ba

01/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị lần thứ Ba BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX

 

Hội trường tầng 3, tòa nhà làm việc BTC Tỉnh ủy

09h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

về thực hiện Chỉ thị số 24

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Họp Lãnh đạo UBND huyện

 

Phòng làm việc

Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan 

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

14h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Họp Lãnh đạo UBND huyện

 

Phòng làm việc

Chủ tịch UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

về thực hiện Chỉ thị số 24

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Họp Lãnh đạo UBND huyện

 

Phòng làm việc

Chủ tịch UBND huyện

Thứ Tư

02/12

07h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ

tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

 

Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa

14h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đi công tác Hà Nội

 

Hà Nội

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Họp Lãnh đạo UBND huyện

 

 

13h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

TXCT tại xã Trung Thượng

 

Nhà Văn hóa

xã Trung Thượng

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Họp Lãnh đạo UBND huyện

 

Phòng làm việc

Chủ tịch UBND huyện

07h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ

tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

 

Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa

07h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ

tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

 

Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Họp Lãnh đạo UBND huyện

 

Phòng làm việc

Chủ tịch UBND huyện

Thứ Năm

03/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2

 

Hà Nội

14h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

14h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

14h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

07h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13,

HĐND huyện khóa V tại xã Trung Tiến

 

Nhà văn hóa xã Trung Tiến

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ Sáu

04/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2

 

Hà Nội

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị Ủy viên

UBND huyện mở rộng

 

Hội trường UBND huyện

08h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện mở rộng

 

Hội trường UBND huyện

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện mở rộng

 

Hội trường UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện mở rộng

 

Hội trường UBND huyện

             

 * Ghi chú: Ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2020 (Thứ Bảy và Chủ Nhật), đồng chí Vũ Văn Đạt -Tỉnhủy viên, Bí thư Huyệnủy, Chủ tịch HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 14
 Hôm nay: 149
 Tổng số truy cập: 896262
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT