Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 50 (TỪ NGÀY 07/12/2020 ĐẾN NGÀY 11/12/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 50 (TỪ NGÀY 07/12/2020 ĐẾN NGÀY 11/12/2020)

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận tham mưu

Địa điểm

Thứ Hai 07/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị Ủy viên UBND huyện

 

Hội trường UBND huyện

13h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tiếp xúc cử tri thị trấn Sơn Lư

 

Nhà Văn hóa thị trấn

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện

 

Hội trường UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện

 

Hội trường UBND huyện

Thứ Ba

08/12

08h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

13h30

Tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Hà

 

Nhà Văn hóa xã Sơn Hà

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

13h00

Tiếp xúc cử tri tại xã Na Mèo

 

Nhà Văn hóa xã Na Mèo

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Tam Lư

 

Xã Tam Lư

13h00

Kiểm tra phương hướng giáo dục LLCT tại trường THCS&THPT Quan Sơn

 

Trường THCS&THPT Quan Sơn

13h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Tiếp xúc cử tri tại xã Mường Mìn

 

Nhà Văn hóa

xã Mường Mìn

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện

 

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

Thứ Tư

09/12

08h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

Thứ Năm

10/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Thứ Sáu

11/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị giao ban gặp mặt truyền thống giữa lãnh đạo huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường lát qua các thời kỳ

 

Huyện Mường Lát

             

 * Ghi chú: Ngày 13 tháng 12 năm 2020 (Chủ Nhật), đồng chí Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện dự Lễ công nhận NTM bản Mòn, xã Trung Xuân.

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 14
 Hôm nay: 99
 Tổng số truy cập: 896212
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT