Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 51 (TỪ NGÀY 14/12/2020 ĐẾN NGÀY 18/12/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 51 (TỪ NGÀY 14/12/2020 ĐẾN NGÀY 18/12/2020)

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

 

Địa điểm

Thứ Hai 14/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

13h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự HN đánh giá, kiểm điểm, xếp loại cuối năm

Chi bộ trường THCS DTNT huyện

 

Trường THCS DTNT huyện

07h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị tập huấn tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2020

 

Trung tâm Hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

13h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Đi công tác tại TP Thanh Hóa

 

TP Thanh Hóa

Thứ Ba

15/12

08h00

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

13h30

Họp Chi bộ đánh giá kiểm điểm cuối năm 2020

 

Hội trường UBND huyện

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

08h00

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trung tâm hội nghị huyện

07h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị triển khai phương án sản xuất

vụ Đông Xuân 2020 - 2021

 

Hội trường số 01, tầng 6,

Sở NN&PTNT

Thứ Tư

16/12

07h30

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Làm việc với Sở GD&ĐT

 

Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Hội nghị kiểm điểm năm 2020 tại xã Sơn Hà

 

Xã Sơn Hà

14h00

Làm việc với Sở GD&ĐT

 

Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

14h00

Làm việc với Sở GD&ĐT

 

Phòng họp Tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 của Đảng bộ

xã Trung Thượng

 

Xã Trung Thượng

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Thứ Năm

17/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự HN giao ban biên giới liên ngành, địa phương giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

 

Hội trường Đồn BP

CKQT Na mèo

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa V,

 nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trung tâm hội nghị huyện

Thứ Sáu

18/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Hội nghị kiểm điểm năm 2020 xã Trung Tiến

 

Xã Trung Tiến

14h00

Dự Hội nghị kiểm điểm năm 2020 thị trấn Sơn Lư

 

Thị trấn Sơn Lư

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

07h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự HN đánh giá, kiểm điểm, xếp loại cuối năm Đảng bộ xã Trung Thượng

 

Hội trường

xã Trung Thượng

13h30

Dự HN đánh giá, kiểm điểm, xếp loại cuối năm Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện

 

Trung tâm GDNN-GDTX

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

             

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 16
 Hôm nay: 132
 Tổng số truy cập: 896245
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT