Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 21/12/2020 ĐẾN NGÀY 26/12/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 21/12/2020 ĐẾN NGÀY 26/12/2020)

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

 

Địa điểm

Thứ Hai 21/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Chương trình Giao lưu văn nghệ "Ngọc Lặc - Khát vọng phát triển và tặng quà cho các đại biểu có uy tín tiêu biểu của 11 huyện miền núi Thanh Hóa

 

Sân vận động huyện

Ngọc Lặc

14h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ trì hội nghị tổng kết BCH Đảng bộ Dân đảng

năm 2020

 

Hội trường tầng 3 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Chương trình Giao lưu văn nghệ "Ngọc Lặc - Khát vọng phát triển và tặng quà cho các đại biểu có uy tín tiêu biểu của 11 huyện miền núi Thanh Hóa

 

Sân vận động huyện

Ngọc Lặc

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Thứ Ba

22/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

 

Trung tâm hội nghị huyện Ngọc Lặc

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

 

Trung tâm hội nghị huyện Ngọc Lặc

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Thứ Tư

23/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị tổng kết công Dân vận năm 2020

 

Hội trường tầng 3 Tỉnh ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - PBT, Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở

HĐND&UBND huyện

Thứ Năm

24/12

07h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Lương Tiến Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020 huyện Quan Sơn

 

Trung tâm hội nghị huyện

14h00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2021; Xếp loại tập thể,

cá nhân diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Thứ Sáu

25/12

07h30

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Lương Tiến Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện

Tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại Na Mèo, Sơn Điện

 

Đồn Biên phòng Na Mèo, bản Ngàm Sơn Điện

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

07h30

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phòng họp trực tuyến Huyện ủy

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

08h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại Na Mèo, Sơn Điện

 

Đồn Biên phòng Na Mèo, bản Ngàm Sơn Điện

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí

Nguyễn Văn Thi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Thứ Bảy 26/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể BTV Huyện ủy năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Chủ nhật

27/12

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành – PBT, Chủ tịch UBND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng – UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c chí Phạm Hồng Kiêu – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc TTBD chính trị huyện.

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh – UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn- HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Họp kiểm điểm, đánh giá

các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020

 

Phòng họp tầng 2 Huyện ủy

               

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 13
 Hôm nay: 135
 Tổng số truy cập: 896248
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT