Trang chủ   /   Lịch công tác   /   LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 01 (TỪ NGÀY 04/01/2021 - 08/01/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 01 (TỪ NGÀY 04/01/2021 - 08/01/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Người chủ trì/tham dự

Nội dung

Bộ phận
tham mưu

Địa điểm

 
 

THỨ HAI
Ngày 04/01/2021

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV; Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BA
Ngày 05/01/2021

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV; Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

THỨ TƯ
Ngày 06/01/2021

8h00

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy;
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

8h00

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy;
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

8h00

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy;
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

8h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy;
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

8h00

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy;
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

8h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV; Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy;
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân huyện

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

THỨ NĂM
Ngày 07/01/2021

7h30

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

08h00

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

 

Hội trường UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

08h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

 

Hội trường UBND huyện

 

08h00

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

 

Hội trường UBND huyện

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV; Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Trụ sở HĐND&UBND huyện

 

THỨ SÁU
Ngày 08/01/2021

9h00

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

 Cùng đoàn công tác của Đồng chí Nguyễn Văn Thi - UVBTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BCĐ 389 của huyện

 

Đồn BPCKQT
Na Mèo

 

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

14h00

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

9h00

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

 Cùng đoàn công tác của Đồng chí Nguyễn Văn Thi - UVBTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BCĐ 389 của huyện

 

Đồn BPCKQT
Na Mèo

 

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

14h00

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

14h00

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

14h00

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

14h00

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

14h00

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

9h00

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV; Phó Chủ tịch UBND huyện

 Cùng đoàn công tác của Đồng chí Nguyễn Văn Thi - UVBTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BCĐ 389 của huyện

 

Đồn BPCKQT
Na Mèo

 

14h00

Làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

THỨ BẢY
Ngày 09/01/2021

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá, kiểm điểm, xếp loại
 tập thể, cá nhân năm 2020

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT
Ngày 10/01/2021

Cả ngày

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; CTUBND huyện

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV; Phó Chủ tịch HĐND huyện

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV; Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV; Trưởng ban Tuyên giáo; Giám đốc TT Chính trị huyện.

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

Cả ngày

Đ/c Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Dự hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý

 

Hội trường tầng 2 Huyện ủy

 

 

Các lịch gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 24
 Hôm nay: 116
 Tổng số truy cập: 896229
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT