Trang chủ   /   Bản tin huyện   /   Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Tổng kết các nghị quyết chuyên đề và chương trình trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Tổng kết các nghị quyết chuyên đề và chương trình trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020
  Sáng ngày 30/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết các nghị quyết chuyên đề và chương trình trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020; triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể của huyện; Bí thư, chủ tịch 12 xã, thị trấn; cán bộ công chức, viên chức cơ quan Dân đảng, cơ quan UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

          Trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29/7/2016 về "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Quan Sơn đến năm 2020 theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng"; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 29/7/2016 "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Quan Sơn giai đoạn 2016-2020"; Nghị quyết số 07-NQ/HU "Về tăng cường công tác tư tưởng, nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Quan Sơn trở thành huyện khá"; Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy "Về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn đến năm 2020"; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 10/4/2018 “Về phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên ở cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững” và Chương trình hành động số 19-CTr/HU ngày 29/7/2016 "Về thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020".

Đ/c Lương Thị Hạnh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tổng kết các Nghị quyết và chuyên đề 2016 - 2020

          Theo đánh giá tại Hội nghị, trong 5 năm qua, huyện Quan Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Qua đó, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; đời sống người dân từng bước được nâng lên cả về vật chất và tinh thần…

Đ/c Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

          Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Văn Đạt đã trực tiếp triển khai nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra từ ngày 27-29/5/2020. Đại hội vinh dự được Tỉnh ủy Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh, nhất là đối với khu vực miền núi Thanh Hóa. Tham gia Đại hội có 225 đại biểu chính thức đại diện cho 4.070 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Năng động - Phát triển”. Đại hội đã đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đột phá về quy hoạch, sắp xếp dân cư tập trung, an toàn phòng trách thiên tai; đột phá về phát triển các cụm trung tâm dịch vụ - thương mại trên trục quốc lộ 217, gắn với xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công khát vọng huyện Quan Sơn thoát nghèo trước năm 2025.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy điều hành thảo luận

Đ/c Lữ Văn Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo phát biểu thảo luận tại Hội nhị

Đ/c Lương Văn Hiệp - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo phát biểu thảo luận tại Hội nhị

          Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

          Dự kiến giai đoạn 2021 -2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ ban hành 5 Nghị quyết chuyên và 3 chương trình gồm: Nghị quyết về tiếp tục tăng cường chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm, tích lũy và phân bổ hợp lý nguồn lực phát triển kinh tế thông qua mô hình "Sổ tiết kiệm gia đình và quỹ tài chính phát triển cộng đồng"; Nghị quyết về chương trình xây dựng, củng cố thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới; nâng cao vị thế, vai trò và chất lượng của MTTQ và các đoàn thể thông qua sáng kiến mô hình "Mỗi năm một chuyên đề, mỗi tháng một sản phẩm" giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về xây dựng và phát triển thị trấn Sơn Lư thành đô thị loại V trước năm 2025, tiến tới trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. 3 chương trình gồm: Chương trình nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2021-2025; Chương trình quy hoạch, sắp xếp dân cư tập trung, an toàn phòng tránh thiên tai, tiến tới hình thành các bản, khu phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển các cụm trung tâm dịch vụ - thương mại trên trục quốc lộ 217, gắn với xây dựng và phát triển Khu dịch vụ - thương mại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Đ/c Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát iểu kết luận Hội nghị

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Văn phòng và phòng, ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thành dự thảo các báo cáo các Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động giai đoạn 2016-2020; Tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và  đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống của nhân dân. Đồng thời, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết chuyên đề và chương trình trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 để sớm triển khai thực hiện./.

Thùy Chinh - Hà Càng


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 22
 Hôm nay: 112
 Tổng số truy cập: 896225
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT