Trang chủ   /   Bản tin huyện   /   Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
Sáng 31-12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.


      
Toàn ảnh tại điểm cầu UBND tỉnh

          Dự tại điểm cầu huyện Quan Sơn có đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Chu Đình Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Toàn ảnh tại điểm cầu huyện Quan Sơn

          Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề và nền tẳng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND về phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021; trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức trong thời gian tới, UBND tỉnh lựa chọn chủ đề năm 2021 là “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, với phương châm hành động “Kỷ cương- sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả”.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

          Với ý nghĩa quan trọng của hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

          Theo đó, để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kế thừa và phát huy hiệu quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

          Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2021 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Đ/c Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại trong khu vực và thế giới. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến đời sống Nhân dân hoặc đến hình ảnh và sự phát triển của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc... Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan Nhà nước.

          Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, vì sự phát triển của quê hương, đất nước, vì lợi ích hợp pháp của Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Thùy Chinh


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 11
 Hôm nay: 136
 Tổng số truy cập: 896249
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT