Trang chủ   /   Khuyến Nông - Khuyến Lâm   /   Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
Ngày 26 tháng 2 năm 2019, UBND huyện ban hành Công văn số 135/UBND--NN&PTNT về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, Trang Thông tin điện tử huyện đăng toàn văn nội dung công văn như sau:

       Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đến nay đã có 20 quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các nước đã phải tiêu hủy trên 1,08 triệu con lợn. Tại Trung Quốc, theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) từ ngày 03/8/2018 đến ngày 01/02/2019, có 105 ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã phải tiêu hủy trên 950 nghìn con lợn các loại. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, bệnh chưa có vắc xin để phòng; bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi lợnvới tỷ lệ chết cao lên đến 100%.Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian vừa qua đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 02 hộ chăn nuôi tại 02 xã của tỉnh Hưng Yên và 06 hộ chăn nuôi tại 01 xã của tỉnh Thái Bình, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng là rất cao. Tỉnh ta là tỉnh có tổng đàn lợn lớn; tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ lớn, mật độ nuôi cao;hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm khó kiểm soát, vì vậy, nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhập, gây bệnh, lây lan trên diện rộng ở đàn lợn của tỉnh trong thời gian tới là rất cao.
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

       Để chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Quan Sơn. Chủ tịch UBND huyệnQuan Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của Luật thú y; Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm và lây lan tại Việt Nam; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2019; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 về kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách, chủ yếu sau đây:

       1. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, đoàn công tác các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tổ chức, phân công lực lượng tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản phát hiện sớm các ổ dịch, nhằm bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không để dịch lây lan; vận động các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia giám sát, phát hiện dịch; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đột xuất khi có dịch và báo cáo định kỳ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định.

       2. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh.

       3. Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn.

       4. Chỉ đạo xây dựng vàtriển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bànđúng theo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành; xây dựng giải pháp xử lý triệt để lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, nghi mắc bệnh nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

       5. Đồng loạt tổ chức thực hiện “Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019” trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực từng xuất hiện dịch bệnh gia súc, gia cầm, khu vực buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm, khu vực có mật độ chăn nuôi cao, khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, nhằm tiêu diệt nguồn gây bệnh. 

       6. Tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019 theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2019. Đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, hiệu quả tiêm phòng đạt tỷ lệ và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

       7. Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khắc phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

       8.Chủ động kinh phí từ ngân sách dự phòng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đặc biệt là công tác tiêm phòng; có kế hoạch dự phòng kinh phí, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, hoá chất, để chủ động phòng chống dịch khi có dịch xảy ra.

       Giao Trạm Thú y theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại các nước trên thế giới và các tỉnh trong cả nước để có giải pháp quản lý, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào huyện; các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích…Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; thành lập các tổ công tác thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

       Trong tình hình hiện nay, công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ quan trong cấp bách. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt đạt hiệu quả./.

Trang TTĐT


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 17
 Hôm nay: 161
 Tổng số truy cập: 896274
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT