Trang chủ   /   Văn Hóa - Xã Hội   /   Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"


       (Huyenquanson.vn). Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 03/6/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi về “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi "Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cấp huyện xây dựng kế hoạch như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       Cuộc thi "Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Quan Sơn nói riêng; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong huyện.

       Thông qua cuộc thi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức, đánh giá kết quả đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng trong việc tuyên truyền học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

       II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

       1. Nội dung thi: Học thuộc, nắm vững và vận dụng vào hoạt động thực tiễn nội dung bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công bố năm 1969).

       2. Tài liệu: Các đội dự thi được sử dụng bản Di chúc (Công bố năm 1969) và các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát hành, phổ biến chính thức.

       3. Về hình thức tổ chức cuộc thi

       a. Phần thuyết trình, hùng biện: 

       - Thuyết trình, hùng biện là hình thức chủ yếu của cuộc thi, gồm các nội dung:
       + Các đội dự thi trình bày đầy đủ phần nội dung trong câu hỏi.
       + Phân tích nội dung của đoạn Di chúc vừa trình bày trong câu hỏi.
       + Liên hệ bản thân và đơn vị, địa phương. 
       - Thời gian cho mỗi đội không quá 10 phút.

       b. Trả lời câu hỏi phụ: 

       Ngoài phần thi thuyết trình, mỗi đội dự thi phải trả lời câu hỏi phụ xung quanh nội dung chủ đề về tác phẩm Di chúc và thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trả lời không quá 5 phút.

       c. Đánh giá kết quả:

       - Kết quả mỗi phần dự thi của mỗi đội được tính theo thang điểm l0. 
       - Kết quả điểm thi là trung bình cộng của điểm thuyết trình, hùng biện (hệ số 2) và điểm trả lời câu hỏi phụ (hệ số 1).

       4. Cấp tổ chức Cuộc thi và đối tượng dự thi

       a. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc: Mỗi đơn vị thành lập, lựa chọn 1 đội thi (mỗi đội không quá 03 người) tham gia cuộc thi cấp huyện.

       b. Cuộc thi cấp huyện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tiến hành tổ chức cuộc thi cấp huyện. 

       c. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân được cấp uỷ cơ sở lựa chọn, giới thiệu và đăng ký dự thi. 

       Kết thúc cuộc thi cấp huyện, lựa chọn 01 đội xuất sắc nhất tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

       III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

       1. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 7 đến trước ngày 10/8/2019, cụ thể như sau:

       - Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện: Thành lập, bồi dưỡng thí sinh dự thi, lập danh sách đăng ký thi cấp huyện trước 30/7/2019.
       - Cấp huyện: Hoàn thành cuộc thi trước ngày 10/8/2019.
       - Cấp tỉnh: Cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức 02 vòng thi (Vòng thi cụm và vòng thi chung kết).
       + Vòng thi cụm: Toàn tỉnh chia làm 3 cụm thi. Mỗi cụm chọn 03 đội xuất sắc nhất tham gia dự thi vòng chung kết.
       + Vòng chung kết: Gồm 09 đội xuất sắc nhất của 03 cụm thi.
       + Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 31/8/2019.

       2. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi cấp huyện (có Quyết định riêng).

       a. Ban Tổ chức cuộc thi: Gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và một số phòng, ngành liên quan.

       b. Ban Giám khảo cuộc thi: Ban giám khảo do Trưởng Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập từ 5 đến 7 đồng chí.

       c. Tổ thư ký: Do ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn và chỉ định.

       IV. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

       1. Kinh phí: 

       - Đối với cơ sở: Tổ chức luyện tập, đưa thí sinh đi thi lấy từ ngân sách Nhà nước năm 2019 của đơn vị mình.
       - Kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp huyện: Tổ chức, khen thưởng, đưa đội thi cấp huyện dự thi cấp tỉnh lấy từ nguồn kinh phí của huyện năm 2019.

       2. Khen thưởng: 

       - Giải nhất trị giá: 5.000.000 đồng
       - Giải nhì: 02 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
       - Giải ba: 03 giải, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng
       - Giải khuyến khích: 05 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

       V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

       1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

       - Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp huyện, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi. Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện. 

       - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp huyện trong ngành, tổ chức mình và trong các tầng lớp Nhân dân.

       - Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn tài liệu tham khảo và đề cương phục vụ cuộc thi.

       2. Văn phòng Huyện uỷ

Chuẩn bị các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.

       3. Đối với ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 

       Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia cuộc thi.

       4. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy

    Tổ chức ôn luyện, chọn, cử thí sinh tham gia cuộc thi, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch, thể lệ của Ban tổ chức cuộc thi đề ra.

    5. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi 

       Tuyên truyền nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn. Đồng thời Trang thông tin điện tử huyện, xã đăng nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi và thường xuyên chia sẻ các bài viết về "50 năm học tập di chúc của Bác" để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được nắm vững Thể lệ cuộc thi và có thêm thông tin để phục vụ tốt cho các bài dự thi.

       Quá trình triển khai cuộc thi có vấn đề gì cần trao đổi đề nghị liên hệ với bộ phận thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)./.


Các bài viết gần đây

Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 21
 Hôm nay: 187
 Tổng số truy cập: 488784
  • Bản quyền © Huyện Quan Sơn
  • Địa chỉ: Thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Email: bbtquanson@gmail.com - ĐT:0942.530.693
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
  • Ghi rõ nguồn tin: "huyenquanson.vn" khi phát lại thông tin từ Cổng TTĐT